ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ ФТУ ОХРИД

 

 

 

- ЕЛАБОРАТ ЗА ОБУКА НА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ

 

- ПРОГРАМА ЗА ОБУКА И ИСПИТНА ПРОГРАМА ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ

 

 

 

 

- К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ КАНДИДАТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

 

- СООПШТЕНИЕ

 

ИМ СЕ СООПШТУВА НА КАНДИДАТИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА ДЕКА КОНКУРСОТ ТРАЕ ОД 11.08-20.08, А ПРИЈАВУВАЊЕТО МОЖАТ ДА ГО ВРШАТ ОД 12:00-15:00 ЧАСОТ КАЈ АСИСТЕНТОТ МИХАЕЛ РИСТЕСКИ

 

Охрид, 10.08.2014

 

 

 

 

НОВОСТИ

 

 

 

ОГЛАС За ангажирање на студент за работа во кујаната при ФТУ-Охрид

 

Сите студенти кои имаат желба да работат во кујната, да внесат свежи идеи да дадат свој придонес во развивањето на едукативниот процес, креирање на иновативни менија да достават CV и контакт телефон кај проф. Д-р Ангела Василеска најдоцна до 30.06.2014 год. Предност имаат студентите од насоките Гастрономија, Гастрономија, исхрана и диететика и Хотелско-ресторански менаџмент III год. како и веќе дипломирани студенти од наведените насоки. Со ангажирањето на студент за работа во кујната факултетот овозможува создавање на виско професионални кадри од областа на гастрономијата и исхраната, вклучување во понатамошниот едукативен процес во рамките на нашата обрзовна институција како и создавање можност за нивно афирмирање и вработување во престижни институции во секторот угостителство и туризам. Со почит, Охрид, Проф. Д-р Ангела Василеска Раководител на насоките гастрономија, исхрана и диететика и Хотелско-ресторански менаџмент

 

 

 

 

 

 

 

Почитувани студенти,

 

Во рамките на Универзитетот од Деусто, Шпанија, Институтот за студии за туризам (University of Deusto, the Institute of Leisure Studies) нуди студиски програми од следниве области:

 

PhD: Leisure, Culture and Communication for Human Development
(Spanish or English teaching)

 

Master's Degree: Organización de Congresos, Eventos y Ferias
(Official Degree. Spanish teaching)

 

Master's degree: Dirección de Proyectos de Ocio: Cultura, Turismo, Deporte y Recreación
(Official Degree. Spanish teaching)

 

 

Подетални информации на веб страницата: www.ocio.deusto.es

 

Лице за контакт:

Dra. Amaia Makua (PhD)
amaia.makua@deusto.es
Tel: 94 413 90 00 Ext. 2766

 

Directora del Master Universitario en Organización de Congresos, Eventos y Ferias
Responsable de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios de Ocio
Instituto de Estudios de Ocio
Fac. de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad de Deusto
www.ocio.deusto.es

 

________________________________

Се објавува дополнителен Конкурс во рамките на ЕРАЗМУС Програмата за аплицирање за мобилност на студенти, којашто може да биде реализирана исклучително во текот на летниот семестар од академската 2013/2014. Повикот е отворен до 15 октомври 2013. Повеќе...

--------------------------------

Во рамките на ЕРАЗМУС - програмата за мобилност на студенти и академски кадар, Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола објавува КОНКУРС за стипендии за студентска и академска мобилност за Академска 2013/2014 година. Краен рок за аплицирање: 21 јуни 2013

--------------------------------------

Oбјавен е третиот повик за ИПА Програмата за прекугранична соработка со Р. Македонија и Р. Грција 2007-2013 Kраен рок за поднесување на предлозите е 23.08.2013 година, 14.00 часот. За проектните предлози од двете земји партнери, под овој повик се достапни финансиски средства во износ од 7.514.217,00 евра.

 

Подетални информации:

 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/calls-for-proposals/10-calls/52-3rd-call-for-proposals-for-all-priority-axes

 

--------------------------------

Германско - македонска тренинг програма “Одржлив развој“

-------------------------------

ПРОЕКТ „ОДБЕРЕТЕ УСПЕХ СО НЛП!“
НЛП РАБОТИЛНИЦА ВО ОХРИД!

-------------------------------

The Fulbright Program

-------------------------------------

Едномесечни истражувачки престои на универзитети во Австрија

Отворен е повик за стипендирање млади истражувачи за реализирање едномесечна мобилност на некој од австриските универзитети во контекст на нивните мастер или докторски работи.
Детални информации и пристап до апликациониот формулар на веб-страницата на World University Service (WUS) – Austria:

 

--------------------------------------

- Конкурс
за аплицирање за стипендии во рамките на Еразмус програмата за академската 2012/2013.

................................................

................................................

- ВАЖНО! ПОВИК ДО СИТЕ СТУДЕНТИ НА УКЛО!
Заинтересирајте се за можноста да аплицирате за мобилност во рамките на ERASMUS LLP

................................................

НОВО! ОТВОРЕН ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА СТУДИСКИ ПОСЕТИ 2012/2013

................................................

Известување за избор на најдобар есеј - 20 годишен јубилеј Царинска управа

.................................................................

- Конкурс за запишување студенти на втор циклус универзитетски студии (постдипломски) во акдемската 2011/2012 година

.................................................................

- ЛИСТА НА ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА
ОПРЕДЕЛЕНИ ОД ЕДИНИЦИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

.................................................................

-Стипендии за студенти - Швајцарска влада

.................................................................

„Германско-македонската тренинг програма и
мрежа за професори, претставници од мали и
средни претпријатија и други промотoри“

..................................................................

 
- ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
- КЛАСИФИКАЦИЈА НАНАУЧНИ ПОЛИЊА, ПОДРАЧЈА И ОБЛАСТИ (ДИСЦИПЛИНИ) НА ИСТРАЖУВАЊЕ

 

ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ

 

 

-ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ПОСЕТИ, ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ И ЗА МОБИЛНОСТ НА АКAДЕМСКИ КАДАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОД. ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС

 

 

- FOURTH TRAINING SESSION (TS 4)
SEPTEMBER 30-OCTOBER 2, 2013

 

 

- GERMAN-MACEDONIAN TRAINING PROGRAM AND NETWORK ‛SUSTAINABLE TOURISM’ FOR SME IN THE TOURISM SECTOR, ACADEMICS AND OTHER PROMOTERS

 

 

- ПРВА ЕДУКАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ВИНО, 25-26 АПРИЛ 2013 Г.

ЛИНК 1

ЛИНК 2

 

 

- КОНКУРС ЗА МАСТЕР СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ФРАНКЛИН ВО ОХАЈО, САД

 

 

- ДНЕВНИК ЗА РАБОТА МОЖЕ ДА ИСПЕЧАТИТЕ ТУКА.

- ПОТВРДА ЗА ПРАКСА МОЖЕ ДА ИСПЕЧАТИТЕ ТУКА.

 

 

- „ГЕРМАНСКО-МАКЕДОНСКАТА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА И
МРЕЖА ЗА ПРОФЕСОРИ, ПРЕТСТАВНИЦИ ОД МАЛИ И
СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ПРОМОТOРИ“