МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
 

ОСИГУРУВАЊЕ

 

Студиската програма по Осигурување овозможува стекнување на современи знаења од областа на осигурувањето според меѓународно признати високо – образовни стандарди. Стручниот и едуциран кадар ќе биде обучен за работа во осигурителни компании, претпријатија за меѓународно финансиско работење, во одделни асоцијации на стопанствениците итн.

Студентите кои ќе дипломираат на I циклус добиваат назив Дипломиран менаџер по осигурување (BA in Insurance), а оние што ќе ги завршат студиите од II циклус се стекнуваат со назив – Магистер по осигурување (MA in Insurance).

 

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ОСИГУРУВАЊЕ 4 ГОДИШНИ СТУДИИ - КРАТОК ОПИС

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ОСИГУРУВАЊЕ 2 ЦИКЛУС 1 ГОДИШНИ СТУДИИ - КРАТОК ОПИС

 

ЕЛАБОРАТ ОСИГУРУВАЊЕ

 

 

MON
Tempus
Erasmus
   
Loading