ОРГАНИЗАЦИЈА
 
 
 
 
 
 

 

 

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
 
Едногодишни студии - актуелни:
 
1. Втор циклус - туризам ЕЛАБОРАТ
2. Втор циклус - осигурување ЕЛАБОРАТ
 
Двегодишни студии - актуелни:
 
1. Втор циклус - туризам ЕЛАБОРАТ
2. Втор циклус - осигурување ЕЛАБОРАТ
3. Втор циклус - царина и шпедиција ЕЛАБОРАТ
4. Втор циклус - Гастрономија, исхрана и диететика ЕЛАБОРАТ
5. Втор циклус - менаџмент на одржлив развој во туризмот ЕЛАБОРАТ
 
ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ
 
1. Трет циклус универзитетски студии - туризам - ЕЛАБОРАТ
 

 

 

 

ОГЛАСНА ТАБЛА МАСТЕР

 

 

  • СООПШТЕНИЈА
  • РАСПОРЕДИ
  • РЕЗУЛТАТИ
 
Испитите BFK 29 06 2015

 

Испитите Современи теории и системи на безбедност и Методика на истражување финансиски организиран криминал на втор циклус на студии на насока БФК се одложени ќе се одржат на 01.07.2015 година во 11 часот

 

 

 

Испитите на втор циклус на насока БФК 26 06 2015

 

 

Испитите на втор циклус на насока БФК кај проф д-р Злате Димовски и проф д-р Марина Малиш Саздовска ќе се одржат на 30.06.2015 година во 10,30 часот.

 

 

 

Испитот по предметот Финансиски менаџмент 25 06 2015

 

Испитот по предметот Финансиски менаџмент ке се одржи на ден 27.06.2015 година (Сабота) во 10 часот.

 

Проф. Д-р Климе Попоски

 

25.06.2015

 

 

 

Испитите на втор циклус ПРОФ.Д-Р ЛИЛЈАНА БАТКОСКА 22 06 2015

 

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА II ЦИКЛУС НА СТУДИИ ДЕКА СИТЕ ИСПИТЕ КАЈ ПРОФ.Д-Р ЛИЛЈАНА БАТКОСКА СЕ ПРЕЗАКАЖУВААТ ЗА ВО ЧЕТВРТОК  (25.06.2015) ОД 11:00 ЧАСОТ.

 

Предметен професор:
Проф.д-р Лилјана Баткоска 
Охрид, 22.06.2015


 

 

 

испит Капитал и ризик 15 05 2015

 

Се известуваат студентите од II циклус на студии кои во јунскиот испитен рок го пријавиле испитот Капитал и ризик дека испитот ќе се одржи на 25.06.2015 година (четврток) со  почеток во 12:00 часот.

 

 

од предметните наставници

 

 

 

Испитите на втор циклус на насока БФК 15 05 2015

 

 

Испитите Стратегиски анализи и криминалистичко разузнавање и Безбедносни стратегии на насока БФК на втор циклус на студии ќе се одржат на 18.05.2015 год во 11 часот.

 

 

 

испитите на мастер студии кај Проф.д-р Деса Косаркоска 12 05 2015

 

Се известуваат студентите дека испитите на мастер студии кај Проф.д-р Деса Косаркоска  ќе се одржи на ден  19.05.2015 год. во 10.00 часот

            12.05.2015                                         
Проф.д-р Деса Косаркоска  

 

 

 

Испитите на втор циклус на насока БФК 12 05 2015

 

 

Испитите Стратегиски анализи и криминалистичко разузнавање и Безбедносни стратегии на насока БФК на втор циклус на студии ќе се одржат на 28.05.2015 год во 11 часот.

 

 

Запишување на парен семестар на втор циклус на студии 11 03 2015

 

Запишување на парен семестар на втор циклус на студии ќе се врши во службата за студентски прашања од 16.03.2015 година до 31.03.2015 година.

 

 

Испитите на втор циклус на насока БФК кај проф др Злате Димовски 26 02 2015

 

 

Испитите на втор циклус на насока БФК кај проф др Злате Димовски ќе се одржи на 26.02.2015 година во 11 часот

 

 

Испитите на втор циклус кај прф д-р Јованка Билјан 24 02 2015

 

Испитите на втор циклус кај прф д-р Јованка Билјан се одложени ќе се одржат на 02.03.2015 година (понеделник) во 10 часот.

 

 

Испитот на II циклус на студии по предметот Финансиски менаџмент 19 02 2015

 

 

Испитот на II циклус на студии по предметот Финансиски менаџмент ќе се одржи на ден 21.02.2015 (сабота) во 10:30 часот.

 


19.02.2015
Проф. Д-р Климе Попоски

 

 

Испитите кај проф др Злате Димовски 18 02 2015

 

 

 

Испитите кај проф др Злате Димовски на насока БФК на втор циклус на студии се одложени ќе се одржат на 20.02.2015 година во 11 часот.

 

 

Предавања кај проф д-р Светлана Николовска 11 02 2015

 

Предавања на втор циклус за студентите во седми и деветти семестар кои имаат избрано предмет кај проф д-р Светлана Николовска ќе се одржат во петок 13.02.2015 во 11 часот.

 

 

ИСПИТИ КАЈ ПРОФ.Д-Р ЛИЛЈАНА БАТКОСКА 11 02 2015

 

 

ПО БАРАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ НА II ЦИКЛУС НА СТУДИИ СИТЕ ИСПИТИ КАЈ ПРОФ.Д-Р ЛИЛЈАНА БАТКОСКА ОД 11.02.2015 СЕ ПРЕЗАКАЖУВААТ ЗА НАРЕДНАТА СРЕДА (18.02.2015) ОД 13:00 ЧАСОТ.

 


Предметен професор:
Проф.д-р Лилјана Баткоска                                                                                            
Охрид, 10.02.2015

 

 

Испитот по предметот Современи теории и системи на безбедност 04 02 2015

 

 

Испитот на 2. циклус студии на БФК по предметот Современи теории и системи на безбедност кај Проф. д-р Маријан Николовски и Проф. д-р Томе Баткоски се презакажува за сабота 28.02.2015 год. во 10 часот.

 

 

Предавање по предметот Современи теории и системи на безбедност 04 02 2015

 

 

Часовите на 2. циклус студии на БФК по предметот Современи теории и системи на безбедност кај Проф. д-р Маријан Николовски и Проф. д-р Томе Баткоски ќе се одржат во сабота на 28.02.2015 год. во 11 часот.

 

 

Предавање проф др Светлана Николовска 23 01 2015

 

 

Предавање за студентите запишани на втор циклус на студии на насока БФК кои избрале предмет кај проф др Светлана Николовска ќе се одржи на 28.01.2015 во 11 часот.


Предавање по предметот Стратегиски анализи и криминалистичко разузнавање 22 12 2014

 

 

Предавање по предметот Стратегиски анализи и криминалистичко разузнавање на втор циклус
на студии на насока БФК за студентите запишани во академската 2014/2015 година ќе се одржи во среда 24.12.2014 година во 09 часот.

Предметен професор
Проф д-р Злате Димовски
Проф д-р Марина Малиш Саздовска

 

 

испитот Меѓународна соработка во борба против финансиски криминал 04 12 2014

 

 

Испитот Меѓународна соработка во борба против финансиски криминал на втор циклу ќе се одржи на 05.12.2014 година во 11 часот.


испитите Сообраќај во туризмот 01 12 2014

 

 

Испитот Сообраќај во туризмот напредно ниво, се презакажува наместо на 03 12. 2014 исто така на 05 .12.2014 во 12:00 часот.

 

Предметен наставник

Проф. д-р Катерина Ангелевска Најдеска

 

 

испитот Финансиски менаџмент 27 11 2014

 

 

Се известуваа студентите на втор циклус на студии испитот Финансиски менаџмент ќе се одржи на ден 02.12.2014 година (Вторник) во 10 часот.

      Охрид, 26.11.2014                    
проф. Д-р Климе Попоски


испитите Стратешки анализи и криминалистичко разузнавање и Безбедносни стратегии 24 11 2014

 

 

Се известуваат студентите од 2 циклус дека испитите Стратешки анализи и криминалистичко разузнавање и Безбедносни стратегии ќе се реализираат на ден 26.11.2014 година во 12.30 часот.

 

предметен наставник

проф. д-р Злате Димовски

 

 

Методика на истражување на финансиски организиран и современи теории 17 09 2014

 

 

Испитот на втор циклус на студии Методика на истражување на финансиски организиран криминал и современи теории и системи на безбедност на насока БФК ќе се одржи на 19.09.2014 година во 11 часот.


Испитот финансиски менаџмент кај  проф.Д-р Климе Попоски 29 06 2014

 

 

Се известуваат студентите на втор циклус на студии дека испитот финансиски менаџмент кај  проф.Д-р Климе Попоски ќе се одржат на ден 28.06.2014 година (сабота) во 10 и 30 часот.

 

26.06.2014

Проф Д-р Климе Попоски

 

 

 

 

 

- Трет циклус сесија Септември 2015

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Септември 2015

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Јуни 2015

 

 

- Трет циклус сесија Јуни 2015

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Мај 2015

 

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Февруари 2015

 

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Ноември 2014

 

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Април Јуни Септември 2014

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Февруари 2014

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Ноември 2013

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Септември 2013

 

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Јуни 2013

 

- Распоред на предавања летен семестар Втор циклус студии 2012/13

 

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Април 2013

 

 

 

 

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Јануари 2013

 

 

 

- Распоред на предавања зимски семестар Втор циклус студии 2012/13

 

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Ноември-Декември 2012

 

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Септември 2012

 

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Јуни 2012

 

 

 

 

 

- Распоред на предавања летен семестар Втор циклус студии 2011/12

 

 

 

- Распоред на испити Класични последипломски Февруари 2012

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Февруари 2012

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Јануари 2012 БФК

 

 

- Распоред на испити Класични последипломски Ноември/Декември 2011

 

- Втор Циклус студии - испитна сесија Ноември/Декември 2011

 

- Распоред на предавања зимски семестар Втор циклус студии 2011/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bookmark and Share
 
- Испит Меѓународни конвенции и институции 07 2015
- Испит СОВРЕМЕНИ ТЕОРИИ И СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 06 2015
- Испит Проф. д-р Лилјана Баткоска 06 2015
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска Охрид 02 2015
- Испит Современи еконимски системи Охрид 09 2014
- Современи економски системи Охрид 08 2014
- Современи даночни системи Охрид 07 2014
- Испити Проф. д-р Јованка Билјан Охрид 05 2014
- Анализа на финансиски извештаи Охрид 05 2014
- Современи даночни системи Охрид Скопје 02 2014
- Испит Царински систем на ЕУ 02 2014
- Испити Проф д-р Лилјана Баткоска 12 2013
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска 09 2013
- Испит Царински систем на ЕУ 09 2013
- Испит Сообраќај во туризмот (напредно ниво) Охрид 07 2013
- Испит МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ 06 2013
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска 04 2013
- ТЕМИ ЗА ИСПИТ НА 2 ЦИКЛУС БФК ПО ПРЕДМЕТОТ ,,МЕЃУНАРДНА СОРАБОТКА ВО БОРБА ПРОТИВ ФИНАНСИСКИОТ КРИМИНАЛ,, кај доц. д-р Светлана Николоска
- Испит Проф. д-р Деса Косаркоска Охрид 02 2013
- Испити Проф. д-р Габриела Ракичевиќ Охрид 02 2013
- План за реализација на наставата по предметната програма Кривично процесно право на студиска програма „Безбедност и финансиска контрола“ - Скопје и Охрид, академска 2012-2013 година
- НАСОКА БФК, материјали за испитите кај проф. д-р С. Николоска
- Испити Проф. д-р Јованка Билјан Охрид 01 2013
- Испит Образование, тренинг и вр. и Орг. однесување Охрид 01 2013
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска 12 2012
- Испит МЕЃУНАРОДНИ ЦАРИНСКИ КОНВЕНЦИИ И ИНСТИТУЦИИ 09 2012
- Испит Проф. д-р Стојан Велкоски 09 2012
- Испити Проф. д-р Јованка Билјан 09 2012
- Испит Проф. д-р Лидија Симонческа 09 2012
- Испит Меѓународни царински конвенции и институции 06 2012
- Испит Проф. д-р Стојан Велкоски 06 2012
- Испит Светска трговска организација 06 2012
- Испит Проф. д-р Лилјана Баткоска 06 2012
- Испит Проф. д-р Лилјана Баткоска 05 2012
- Испит Светска трговска организација 05 2012
- Испити Проф. д-р Лидија Симонческа 02 2012
- Испит Меѓународни Царински Конвенции и Институции 02 2012
- Испит Просторно планирање 02 2012
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска 02 2012
- Испити Проф. д-р Стојан Велкоски 02 2012
- Испит Царински системна ЕУ 02 2012
- Испити Проф. д-р Лилјана Баткоска 12 2011
- Испити Проф. д-р Лидија Симонческа 09 2011

- Меѓународни Царински Конвенции и Институции 09 2011

- Испитит Проф. д-р Лилјана Баткоска 09 2011
- Царински систем на ЕУ Дополнително 09 2011
- Сообраќајот и туризмот 09 2011
- Царински систем на ЕУ 09 2011
- Испит Капитал и ризик 08 2011
- Испит Меѓународни царински конвенции и институции 06 2011

 

 

 

 

Потребни документи за упис на докторски студии според указот од страна на Министерството за образование и наука на Република Македонија.

 

1.Извод
2.Државјанство
3.Копија од диплома за завршена висока стручна спрема
4.Уверение за одобрана на магистратура
5.Уверение за положени испити од магистерски студии
6.Формулари
7.Уплата

 
 
 
 
 
 
   
MON
Tempus
Erasmus