МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
 

ТУРИЗАМ

 

Студиската програма Туризaм профилира високоедуцирани и стручни кадри оспособени за водење на клучни бизнис активности во туризмот и кои ќе можат да се справат со предизвиците на современите туристички процеси преку користење современи методи во работните активности, осознавање на новите научни резултати и нивна имплементација како апликативни решенија.
Студентите кои ќе дипломираат на I циклус добиваат назив Дипломиран менаџер по туризам (BA in Tourism), а оние што ќе ги завршат студиите од II циклус се стекнуваат со назив – Магисте по туризам (MA in Touris).

 

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ТУРИЗАМ 4 ГОДИШНИ СТУДИИ КРАТОК ОПИС

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ТУРИЗАМ 2 ЦИКЛУС 1 ГОДИШНИ СТУДИИ КРАТОК ОПИС

 

 

ЕЛАБОРАТ ТУРИЗАМ

 

 

IATA МЕЃУНАРОДНА ОБУКА ЗА КАДРИ ВО ТУРИСТИЧКАТА ИНДУСТРИЈА НА ФТУ-ОХРИД ВО СОРАБОТКА СО САВАНА ТРАВЕЛ ТРЕНИНГ ЦЕНТАР ТЕРМИНИ ЗА ОБУКА: МАРТ И СЕПТЕМВРИ 2015

 

Формулар за пријавување тука ...

Програма IATA тука ...

 

 

 

MON
Tempus
Erasmus