МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
 

МЕНАЏМЕНТ ВО УСЛУЖЕН СЕКТОР

 

Студиската програма по Менаџмент во услужен сектор која според националната рамка на високообразовните квалификации припаѓа на прв циклус на студии - универзитетски студии 240 кредити - VIA, и ги оспособува студентите за работење во услужен сектор, посебно од областите на културата, логистиката и промотивните активности.

 

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА МЕНАЏМЕНТ ВО УСЛУЖЕН СЕКТОР 4 ГОДИШНИ СТУДИИ - КРАТОК ОПИС

 

ЕЛАБОРАТ МЕНАЏМЕНТ ВО УСЛУЖЕН СЕКТОР

 

 

MON
Tempus
Erasmus
   
Loading