МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
 

ХОТЕЛСКО РЕСТОРАНСКА НАСОКА

 

Студиската програма Хотелско-ресторанска насока е во функција на креирање високоедуциран и стручен кадар кој ќе се стекне со знаења кои овозможуваат правилен пристап во планирањето и реализирањето на работните процеси во хотелското и ресторанското работење.

Студентите кои ќе дипломираат на I циклус добиваат назив Дипломиран менаџер по хотелско-ресторанско работење (BA in Hotel and Restaurant Management). Студентите кои ќе се запишат на втор циклус студии продолжуваат на вториот циклус студии од студиската програма ТУРИЗАМ.

 

 

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ХОТЕЛСКО РЕСТОРАНСКА 3 ГОДИШНИ СТУДИИ КРАТОК ОПИС

 

 

ЕЛАБОРАТ ХОТЕЛСКО РЕСТОРАНСКА НАСОКА

 

 

MON
Tempus
Erasmus
   
Loading