МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
 

ГАСТРОНОМИЈА стручни студии

 

Студиската програма Гастрономија – стручни студии е во насока на оспособување на стручни лица за настап на гастрономскиот пазар преку стекнување на вештини за подготвување на национална и интернационална кујна, стекнување на знаења од мултидисциплинарен карактер во примената на знаењата од областа на гастрономијата и оспособување за  управување со процесите во кујна.
Студентите кои ќе дипломираат на оваа студиска програма стекнуваат стручен назив Дипломиран менаџер по гастрономија (BA in Gastronom).

 

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ГАСТРОНОМИЈА КРАТОК ОПИС

 

 

ЕЛАБОРАТ ГАСТРОНОМИЈА стручни студии

 

 

MON
Tempus
Erasmus
   
Loading