40 Години ФТУ Охрид
ФТУ Панорама

Кликнете за повеќе фотографии

Кликнете за повеќе фотографии

Доделување дипломи 28 12 2010г.
Ден на дрвото 30 03 2010г.

Кликнете за повеќе фотографии

 
 
   

 

 

 

 

 
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2011/2012 ГОДИНА
 

- Конкурс за запишување студенти на втор циклус универзитетски студии (постдипломски) во акдемската 2010/2011 година