МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
 

ГАСТРОНОМИЈА, ИСХРАНА И ДИЕТЕТИКА

 

Студискaта програма на новaта насока Гастрономија, исхрана и диететика овозможува креирање на високо професионални кадри од областа на гастрономијата кои ќе ги унапредуваат гастрономските вештини и техниките на готвење, и ќе применуваат правилна исхрана и диетални режими на исхрана.

 

Студентите кои ќе дипломираат на оваа студиска програма добиваат назив Дипломиран менаџер по гастрономија, исхрана, диететика (BA in gastronomy, nutrition, dietetics).

 

 

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ГИД 3 ГОДИШНИ СТУДИИ КРАТОК ОПИС

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ГИД 2 ЦИКЛУС 2 ГОДИШНИ СТУДИИ - КРАТОК ОПИС

 

ЕЛАБОРАТ ГАСТРОНОМИЈА, ИСХРАНА И ДИЕТЕТИКА

 

 

MON
Tempus
Erasmus
   
Loading